facebook

Instalacja wodna

Do wszystkich pomieszczeń, w których będziemy korzystać z wody, trzeba rozprowadzić instalację wodną. Układa się ją tak samo – niezależnie od tego, czy woda jest pobierana ze studni, czy z wodociągu. Na kształt instalacji wpływa między innymi sposób jej podgrzewania. Gdy jest centralny (dla całego domu), w kotle lub pompie ciepła, rurę z zimną wodą doprowadza się tylko do urządzenia grzewczego, a dalej do poszczególnych baterii układa się dwa równoległe przewody: jeden z ciepłą, a drugi z zimną wodą. Jeżeli punkty czerpalne są znacznie oddalone od źródła ciepła, wówczas można ułożyć jeszcze trzeci przewód – cyrkulacyjny. Dzięki niemu ciepła woda stale krąży w instalacji i jest dostępna zaraz po odkręceniu kranu. Aby zminimalizować straty energii na cyrkulację stosuje się urządzenia sterujące pracą pompy cyrkulacyjnej. W przypadku instalacji wodnej stosujemy system KAN-therm. Rury i złączki tego systemu wykonane są z bardzo trwałych materiałów, a nowoczesne połączenia pozwalają na budowę szczelnych instalacji, którym można zaufać. Systemy połączeń Kan-therm pozwalają też na bardzo szybki montaż instalacji, co pozwala skrócić prace budowlane i w ten sposób przyczynia się do wymiernych oszczędności.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna musi być tak zaplanowana i wykonana, by jej działania nie było w domu widać, słychać ani czuć, to znaczy szczelna, cicha i bezzapachowa. Domowe instalacje kanalizacyjne wykonuje się jako grawitacyjne, a więc warunkiem ich prawidłowego działania są odpowiednie spadki rurociągów, zgodne z pożądanym kierunkiem spływu ścieków. Obecnie instalacje kanalizacyjne w domach jednorodzinnych wykonuje się z tworzyw sztucznych. Najpopularniejsze są rury z polichlorku winylu (PVC), z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE).

Odnawialne źródła energiiFormularz ofertowy

Aby otrzymać dokładną wycenę, doskonale dostosowaną do Twoich potrzeb, poświęć chwilę na wypełnienie naszego formularza ofertowego. W prosty sposób otrzymamy niezbędne informacje o Twoich potrzebach oraz aktualnie przeprowadzanej inwestycji.

Wypełnij formualrz


Kontakt

Eko-ciepło s.c.
ul. Karola Puchalskiego 27
15-197 Białystok

tel. 531-999-768
tel. 531-999-769

NIP 9662042781
REGON 200384388

biuro@ekocieplo.co
www.ekocieplo.co
rekuperacja
Rekuperacja PeFlex